Newport University Newport University
NIU Online CampusNewport Adaylar???renci ??leriD?nem Bilgileri
NIU HAKKINDA   |   AKADEMİK PROGRAMLAR   |   KAYIT BİLGİLENDİRME   |   ETKİNLİKLER   |   ALBÜM   |   SORULAR   |   İLETİŞİM
 
Anasayfa Kayıt Kabul :

Öğrenci adayı eğitim danışmanlarından gerekli bilgileri aldıktan ve Akademik Koordinatörlük tarafından yapılan mülakatta başarılı bulunduktan sonra NU öğrencisi olmaya hak kazanır.

Kayıt için başvuran öğrenci aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak eğitim danışmanlarına teslim eder.

a) Diploma ve transkriptin yeminli tercüman tarafından yapılmış İngilizce çevirileri
b) Nüfus cüzdan fotokopisi
c) İkametgah Belgesi
d) 4 fotoğraf

* Yukardaki belgelerin eksik olması durumunda kayıt yapılmaz.

e) Çalışma hayatını belgeleyen resmi yazılar,

  • Başvuru : Özgeçmiş

  • İş hayatındaki çalışmalar ve deneyimlerden kredi verilir. Çalışma hayatının belgelendirilmesi durumunda her yıl için 5 kredi olmak üzere 9 yıla 45 (9x5=45) kredi verilir, 9 yılın üstündeki iş tecrübesi için kredi verilmez.

  • Öğrenim Belgeleri : Öğrencinin kayıdının yapılabilmesi için diploma ve transkriptin, yeminli tercüman tarafından yapılmış İngilizce çevirileri,

  • Transkript: Geçmişte öğrenime devam edilen ya da mezun olunan okullardan alınmış derslerin isimlerini ve o derslere ait geçme notlarını gösteren belge.

  • Dökümantasyon Kopyaları: Alınan hizmet içi eğitimler, seminerler veya workshopların belge ve dökümantasyonları eğitim danışmanlarına sunulmalıdır. Dökümantasyon Bölümü, sertifika ya da sponsordan katılım sertifikasını ya da alınan eğitimin kısa bir açıklamasını isteyebilir.

Geçmiş akademik eğitimden ne kadar kredinin verileceğini belirlemek için başvuru belgeleri Amerika California’daki Akademik Kurul tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda kişiselleştirilmiş eğitim programı oluşturulur.

Newport
Kayıt Bilgilendirme
Kredi Transferi
Lisans Programı
Bilgilendirme Talep Formu
Yüksek Lisans Programı
Bilgilendirme Talep Formu


'Hiç kimse size, içinizdeki bilginin şafağında halen yarı uykuda olandan bir zerre fazlasını açıklayamaz. Takipçileri arasinda mabedin gölgesinde yürüyen bir öğretmen, size bilgeliğini değil sadece inancını ve sevgisini verebilir. Eğer gerçek bir bilgeyse, bilgeliğinin evine davet etmek yerine, sizi kendi aklinizin eşiğine doğru yönlendirir. Halil CİBRAN
 
2013 © Newport University tasarım ve uygulama : CREALIVE