Newport University Newport University
NIU Online CampusNewport Adaylar???renci ??leriD?nem Bilgileri
NIU HAKKINDA   |   AKADEMİK PROGRAMLAR   |   KAYIT BİLGİLENDİRME   |   ETKİNLİKLER   |   ALBÜM   |   SORULAR   |   İLETİŞİM
 
Anasayfa NU Hakkında Newport Hedef ve Yöntemler :

Hedefler ve Amaç

Newport Üniversitesi, çeşitli nedenlerle üniversite düzeyinde eğitim görmemiş kişiler için geleneksel yüksek öğretim kurumlarına bilimsel bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Kurulduğu 1976 yılından beri üniversite, her bireyin kendine özel farklı bir kişiliği olduğu fikrine dayanarak kişiye imkan ve fırsat verildiği takdirde kendi becerilerini sürekli geliştirebileceğini ve böylelikle topluma büyük yararlar sunmasının yanı sıra kendi kabiliyet ve başarısını da devamlı yükseltebileceğine inanır. Newport Üniversitesi kendi kendine öğrenmeye yatkın ve geleneksel kurumlara devam edemeyen bireyler için yönlendirilmiş bağımsız eğitim ve uzaktan eğitim programları sağlamaktadır. Üniversitenin amaçları şöyle sıralanabilir:

 1. Kariyerinde yükselmekte olan meslek sahiplerinin daha da gelişmelerini sağlamak
 2. Katılımcılara seçtikleri öğrenim alanında teorik ve teknik bilgileri sunmak
 3. Katılımcılara işlerinde ve ilgi alanlarında en son ve en etkin bilgi ve yöntemleri
  tanıtmak
 4. Her katılımcıdan öğrenilen konuların anlaşıldığına dair rapor almak
 5. Katılımcıların performans düzeylerinin ve mevcut olan veya gelecekte oluşabilecek
  ilgi alanlarındaki eğitimlerinin gelişmelerini sağlamak

Eğitim Yöntemleri

Uzaktan Eğitim

 Üniversitemizde uzaktan eğitim iki farklı yöntemle yapılmaktadır.
Öğrenci kayıt anında kendisine en uygun olanı seçmektedir:

 1. Yönlendirilmiş Bağımsız Eğitim (Independent Directed Learning)

Bu yöntemde öğrenci NU kayıt işlemini tamamladıktan sonra her çeyrek dönem (on haftalık eğitim dönemi) için kendisine ders kitapları ve ders notları gönderilir. Öğrenciye atanan eğitim danışmanı ile öğrenci bu dönem içinde sürekli iletişim halinde olarak, öğrenciye verilen projeleri tamamlamak üzere eğitim yaparlar. Öğrenci verilen ara sınavlar, final sınavları  geçip ders projelerini tamamlarsa ilgili dersin kredisini almaya hak kazanır.

 1. Eğitim Teknolojileri Kullanılarak yapılan öğretim ( E-learning )

Bu öğretim sisteminde öğrenciye eğitim portalımıza ulaşmak için bir şifre verilir ve öğrenci derslerini  bu portaldan online olarak alır.
Öğrencilerimiz İngilizce hazırlık okulumuzun tümünü e-ortamda alabilirler. Amerikalı öğretmenlerimizle canlı ders yapma imkanına sahip oldukları bu eğitim sisteminden 7 gün 24 saat yararlanabilirler.
Hazırlık okulunu bitiren öğrencilerimiz bölüm derslerini de aynı yöntemle alabileceklerdir.

 

Newport
Akademik Programlar
NU Hakkında
Hedef ve Yöntemler
Misyonumuz ve Vizyonumuz
Başkanın ve Rektörün Mesajları
Farklılık ve Esneklik


Ve şehrin yaşlılarından biri, "Bize iyilik ve kötülükten bahset." dedi. Ve o cevap verdi: "Yalnızca içinizdeki iyilikten bahsedebilirim, kötülükten değil. Çünkü kötülük, kendi açlık ve susuzluğu içinde azap çeken iyilikten başka ne olabilir ki? Gerçekten de iyilik, acıktığında en karanlık mağaralarda bile yiyecek arar ve susadığında kirli, durgun sulardan bile içer. Siz, kendinizle bir olduğunuzda iyisiniz; bununla birlikte, kendinizle bir olmadığınızda, kötü değilsiniz. Çünkü parçalanmış bir aile eşkiyaların ini değildir; sadece parçalanmış bir ailedir. Ve dümensiz bir gemi, tehlikeli adalar arasında amaçsızca dolaşır durur, ama dibe batmaz. Siz, kendinizden bir şeyler vermeye çabaladığınızda iyisiniz; Kendiniz için bir kazanç sağlamaya çalıştığınızda ise, kötü değilsiniz. Çünkü, bir şey kazanmak için uğraştığınızda, toprağa tutunan ve onun göğsünde beslenen bir kök gibisiniz. Doğaldır ki, meyve köke 'Benim gibi, olgun, dolgun ve bol bol veren ol..' demez. Çünkü, almak nasıl kök için bir ihtiyaçsa, meyve için de vermek bir gereksinimdir. Konuşurken tamamen uyanıksanız, iyisiniz. Ama, diliniz anlamsızca kekelerken uyukluyorsanız, kötü değilsiniz; Ve sürçen bir konuşma bile, zayıf bir dili güçlendirebilir. Amacınıza doğru sağlam ve cesur adımlarla ilerlediğinizde iyisiniz; Fakat oraya topallıyarak gittiğinizde de, kötü değilsiniz. Çünkü topallayanlarınız bile geri gitmez. Fakat güçlü ve hızlı olanlarınız, incelik gösterin ve topal birinin yanında asla topalllamayın. Halil CİBRAN, Ermiş Kitabından.
 
2013 © Newport University tasarım ve uygulama : CREALIVE