Newport University Newport University
NIU Online CampusNewport Adaylar???renci ??leriD?nem Bilgileri
NIU HAKKINDA   |   AKADEMİK PROGRAMLAR   |   KAYIT BİLGİLENDİRME   |   ETKİNLİKLER   |   ALBÜM   |   SORULAR   |   İLETİŞİM
 
Anasayfa Newport Hakkýnda Duyurular :

Mezun ve öğrencilerimizden gelen sorular ve cevapları:

Merhaba Sevgili Mezunlarımız;

Üniversitemizde oluşan yeni gelişmeler ve değişiklikler ile ilgili sizlerden gelen soruların bazılarının benzer sorular olmasından dolayı hepsini tek bir bölümde toplayıp cevaplamaya çalışacağız.

- Üniversitemiz mezunları neden apostilli diplomalara geçiş yapmalı?

a) Apostil, Lahey 5 Ekim 1961 anlaşması ile herhangi bir ülkede hazırlanmış bir belgenin (diploma, tapu ve önemli evraklar, vs.) başka bir ülkede kullanılabilmesi için zorunlu olan devlet onayıdır.
b) Mezunlarımızın başka bir ülkenin üniversitelerinde yüksek lisans veya doktora yapmak istemeleri durumunda apostil onayı gereklidir.
c) Türkiye’de Lahey Anlaşmasına imza atan ülkeler arasında olduğu için ileriki tarihlerde ülkemizde, üniversitemiz ile ilgili oluşabilecek olumlu gelişmelerden sonra yurtiçinde de apostilli diploma kullanılması gerekecektir. Bu bağlamda mezunlarımızın ileride ihtiyaç duyabilecekleri apostil belgesine sahip olabilmelerine önem vermekteyiz.
d) Apostil belgesinin öğrencilerimiz tarafından bireysel olarak istenmesi durumunda 350 USD ödenmesi gerekmektedir. Toplu olarak apostilli diplomalar istendiği zaman ise öğrenci başına bu bedel 250 USD olacaktır.
e) Apostilli diploma almak üniversitenin kendi ülkesinde eyalet onayı (State Approved / State Aproval) olduğu anlamına gelir. Fakat o üniversitenin akredite olduğu anlamına gelmez.
f) Akreditasyon üniversitemiz için önemli bir süreçtir. Şu an yapılan çalışmaların tümü de bu amaca yöneliktir.
g) Denklik diplomaların Türkiye’ deki herhangi bir üniversiteden alınan diplomalarla eşdeğer (denk) olduğu anlamına gelir. Denklik ile akreditasyon birbirine karıştırılmamalıdır.

- Üniversitemiz neden Janus University adını alıyor?

Üniversitemiz akreditasyon başvurusunu yaptığında California eyaletinde aynı isimde iki üniversitenin olmasından dolayı isim değişikliği zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu durumdan dolayı, adını Janus University olarak değiştirerek çalışmalarına devam etmektedir. Üniversitemiz’den alınan tüm diplomalar Janus University’nin güvencesi altındadır.

- Janus University akredite olduğunda mezunlarmızı bundan yararlanabilecekler mi?

Janus University Amerika’ da akreditasyon süreci sonunda akredite olursa mezunlarımız bundan şüphesiz ki yararlanacaklardır. Yararlanma biçimi, kredi transferi oranı ve diğer sağlanacak kolaylıklar akreditasyon kuruluşu tarafından belirlenecektir.
- Gelen diploma Janus University diploması mı olacak?

Hayır, gelen diploma NU apostilli diploması olacaktır.


DİĞER DUYURULAR

.. - Newport veya Newport İnternational University öğrencilerine duyuru

- Apostilli Diploma almak isteyen öğrencilere duyuru...

- Newport Anket Hakkında

- Kadıköy Kampüs’te Bilgilendirme Toplantısı;

- 11.12.2013 Toplantı Ertelenmesii Hakkında

- Mezunlarımızla Bilgilendirme Toplantıları;

Tüm Duyurular

Newport
Akademik Programlar
NU Hakkında
Hedef ve Yöntemler
Misyonumuz ve Vizyonumuz
Başkanın ve Rektörün Mesajları
Farklılık ve Esneklik


Ve şehrin yaşlılarından biri, "Bize iyilik ve kötülükten bahset." dedi. Ve o cevap verdi: "Yalnızca içinizdeki iyilikten bahsedebilirim, kötülükten değil. Çünkü kötülük, kendi açlık ve susuzluğu içinde azap çeken iyilikten başka ne olabilir ki? Gerçekten de iyilik, acıktığında en karanlık mağaralarda bile yiyecek arar ve susadığında kirli, durgun sulardan bile içer. Siz, kendinizle bir olduğunuzda iyisiniz; bununla birlikte, kendinizle bir olmadığınızda, kötü değilsiniz. Çünkü parçalanmış bir aile eşkiyaların ini değildir; sadece parçalanmış bir ailedir. Ve dümensiz bir gemi, tehlikeli adalar arasında amaçsızca dolaşır durur, ama dibe batmaz. Siz, kendinizden bir şeyler vermeye çabaladığınızda iyisiniz; Kendiniz için bir kazanç sağlamaya çalıştığınızda ise, kötü değilsiniz. Çünkü, bir şey kazanmak için uğraştığınızda, toprağa tutunan ve onun göğsünde beslenen bir kök gibisiniz. Doğaldır ki, meyve köke 'Benim gibi, olgun, dolgun ve bol bol veren ol..' demez. Çünkü, almak nasıl kök için bir ihtiyaçsa, meyve için de vermek bir gereksinimdir. Konuşurken tamamen uyanıksanız, iyisiniz. Ama, diliniz anlamsızca kekelerken uyukluyorsanız, kötü değilsiniz; Ve sürçen bir konuşma bile, zayıf bir dili güçlendirebilir. Amacınıza doğru sağlam ve cesur adımlarla ilerlediğinizde iyisiniz; Fakat oraya topallıyarak gittiğinizde de, kötü değilsiniz. Çünkü topallayanlarınız bile geri gitmez. Fakat güçlü ve hızlı olanlarınız, incelik gösterin ve topal birinin yanında asla topalllamayın. Halil CİBRAN, Ermiş Kitabından.
 
2013 © Newport University tasarım ve uygulama : CREALIVE