Newport University Newport University
NIU Online CampusNewport Adaylar???renci ??leriD?nem Bilgileri
NIU HAKKINDA   |   AKADEMİK PROGRAMLAR   |   KAYIT BİLGİLENDİRME   |   ETKİNLİKLER   |   ALBÜM   |   SORULAR   |   İLETİŞİM
 
Anasayfa Akademik Programlar Yüksek Lisans Programları:

Bilgisayar Mühendisliği

Öğrencilerin, hızla değişen küresel iş çevrelerinde başarılı olmalarına yönelik olarak geliştirilen İşletme Fakültesinde; firma yönetimi, pazarlama ve strateji geliştirme gibi kilit kavramları esas alan iş dünyasındaki gerçek olaylardan örneklerle (case study) desteklenen çağdaş bir eğitim imkanı sunuluyor. Bu uzaktan eğitim programı, iş dünyasında önemli kazanımlar sağlamak isteyen ve kariyerinde ilerlemekte olanları hedefliyor. Fakülte, hem kavramsal gelişim hem de eğitsel bir yöntem kullanarak, günümüz işletmesinde öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek uzaktan eğitim yoluyla verilen programlarla bireyin ilgi alanına hitap edici bir eğitim sunuyor. 
İşletme lisansını özellikle, çeşitli üniversitelerin, işletme çatısı altındaki (Orta Kademe Yöneticilik, İşletmecilik  vb.) ön lisans programlarından mezun olmuş ve öğrenimlerini lisans düzeyine yükseltmek isteyen katılımcılar tercih ederken, profesyonel yönetici ve yönetici adaylarının tercihi MBA veya Executive MBA oluyor.

İşletme bölümünün temel amacı; mezunlarımızın, günümüzün küresel iş çevresinde başarılı sağlamaktır. Program, bilgi ve profesyonellik düzeylerini gerçek iş dünyasından örneklerle, önemli akademik kazanımlar sağlayarak geliştirmek isteyen, kariyerinde ilerlemekte olan kişileri hedeflemektedir. Bireyin ilgi alanı ister genel işletme ve yönetim, ister özel bir konu olsun; kazanmayı öne çıkaracak hem de eğitsel bir yöntem kullanarak günümüz işletmesinde öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmış programlar önermektedir.

I. Kayıt İçin Ön Şart

- İşletme Bilimleri ya da dengi bir okuldan lisans derecesine sahip olmak.

- Alan dışı bir bölümden lisans derecesi olan öğrenciler Yüksek Lisans hazırlık derslerini aldıktan sonra yüksek lisans programına başlayabilirler.

YÜKSEK LİSANS HAZIRLIK DERSLERİ:

  1. Yönetim ve Organizasyon                 
  2. Pazarlama ve üretim yönetimi
  3. Muhasebe ve Finansman

II. Program İçin Gereklilikler

Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için 45 kredinin tamamlanması gerekmektedir. Zorunlu derslerin tamamı seçmeli derslerden ise 4 ders alınarak 45 kredi tamamlanırZorunlu Dersler
BUS 504 FİNANS YÖNETİMİ 5
BUS 510 PAZARLAMA YÖNETİMİ 5
BUS 514 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 5
BUS 522 İŞLETME STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI 5
BUS 696 BİTİRME TEZİ 5
Seçmeli Dersler
BUS 598 TEZ 1 5
BUS 599 TEZ 2 5
BUS 601 İŞLETMELERDE PERSONEL YÖNETİMİ 5
BUS 604 KURUMSAL PLANLAMA 5
BUS 610 KURUMSAL FİNANS 5
BUS 612 EKONOMİ VE KAMU POLİTİKASI 5
BUS 616 İLERİ SAYISAL METODLAR 5
BUS 617 MALİYET MUHASEBESİ 5
BUS 618 İŞLETME PLANLAMASI 5
BUS 619 RASYONEL YÖNETİM 5
BUS 620 YÖNETİM MUHASEBESİ 5
BUS 621 YÖNETİM UYG. VE ORGANİZASYONEL DAVR. 5
BUS 622 İLERİ YÖNETİM İLKESİ 5
BUS 623 ENDÜSTRİYEL EKONOMİK ANALİZLER 5
BUS 624 ORGANİZASYON TASARIMI 5
BUS 625 LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE MOTİVASYON 5
BUS 626 PLANLAMA VE ÇEVRE ANALİZİ 5
BUS 627 ÇOKULUSLU PAZARLAMA 5
BUS 628 ENDÜSTRİ YÖNETİMİ 5
BUS 629 ULUSLAR ARASI KURUMLAR İÇİN YÖNETİM UYGULAMASI 5
BUS 645 ÇAĞDAŞ PAZARLAMA YÖNETİMİ 5
BUS 654 ULUSLAR ARASI MAKRO EKONOMİ ANALİZİ 5
BUS 655 ÜRETİM VE KÜRESEL REKABET 5
BUS 680 MODERN İŞLETMELERDE YASAL MEVZUAT 5
BUS 681 DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 5
BUS 682 INTERNET VE E-TİCARET YÖNETİMİ 5
BUS 683 IT DANIŞMANLIĞI 5
BUS 684 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ 5
BUS 688 İDARE POLİTİKASI VE YÖNETİMİ 5
Newport
Akademik Programlar
Ön Lisans Programı
Lisans Programları
Yüksek Lisans Programları
 
İşletme Bilimleri Yüksek Lisansı
İşletme Bilimleri Uzmanlık Yüksek Lisans
Davranış Bilimleri Yüksek Lisansı
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisansı


Siz, sayısız konuda iyisiniz ve iyi olmadığınızda ise, kötü değilsiniz. Sadece oyalanıyor ve tembellik ediyorsunuz. Ne yazık ki, geyikler kaplumbağalara çevikliği öğretemiyor. İyiliğiniz, üstün beninize duyduğunuz özlemde saklı ve bu özlem herbirinizde mevcut. Ancak bazılarınızda bu özlem, yamaçların gizemini ve ormanın ezgilerini taşıyarak, büyük bir güçle denize doğru akan bir sel gibidir. Ve diğerlerinde ise, dönemeçlerle ve kavislerle yolunu kaybeden, kıyıya ulaşmadan önce oyalanıp duran durgun bir ırmağa benzer. Yine de özlemi fazla olanın, az olana 'Neden bu kadar yavaşsın, neden duraklıyorsun?' demesine izin vermeyin. Çünkü gerçekten iyi olan, ne çıplak birine, `Neden elbisen yok?' diye sorar, ne de evsiz olana 'Evine ne oldu?' der." Halil CİBRAN, Ermiş Kitabından.
 
2013 © Newport University tasarım ve uygulama : CREALIVE