Newport University Newport University
NIU Online CampusNewport Adaylar???renci ??leriD?nem Bilgileri
NIU HAKKINDA   |   AKADEMİK PROGRAMLAR   |   KAYIT BİLGİLENDİRME   |   ETKİNLİKLER   |   ALBÜM   |   SORULAR   |   İLETİŞİM
 
Newport University Akademik Programlar MBA Programları:

Bilgisayar Mühendisliği

Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Sunulan Programlar
Para Ve Banka 
İnsan Kaynakları Yönetimi 
Uluslararası Ticaret
Çevre Yönetimi 
Toplam Kalite Yönetimi 

I. Kayıt İçin Ön Şart

- İşletme Bilimleri ya da dengi okuldan lisans derecesine sahip olmak.

- Alan dışı bir bölümden lisans derecesi olan öğrenciler Yüksek Lisans hazırlık derslerini aldıktan sonra yüksek lisans programına başlayabilirler.

II. Program İçin Gereklilikler

Programın tamlanması için lisans derecesinin üzerine 45 kredilik ders alınması gerekmektedir. MBA programı zorunlu derslerin (25 kredi) üzerine seçilen programın dersleri ile (20 kredi) tamamlanır.

YÜKSEK LİSANS HAZIRLIK DERSLERİ:

    1- Yönetim ve Organizasyon   
    2- Pazarlama ve Üretim Yönetimi
    3- Muhasebe ve Finansman

Zorunlu Dersler (25 Kredi)

BUS 504 Finans Yönetimi 5
BUS 510 Pazarlama Yönetimi  5
BUS 514 İnsan Kaynakları Yönetimi  5
BUS 522 İşletme Stratejisi ve Politikaları  5
BUS 696 Bitime Tezi 5

Para Ve Banka
Zorunlu Dersler (20 Kredi)

BUS 646 Bankacılık Hukuku ve Yönetmelikleri 5
BUS 647 Kurumsal ve Uluslararası Bankacılık 5
BUS 648 Uluslararası Finans 5
BUS 649 Para Piyasaları ve Merkez Bankası 5

İnsan Kaynakları Yönetimi  
Zorunlu Dersler (20 Kredi)

BUS 601 İleri Personel Yönetimi 5
BUS 621 Yönetim Uyg. ve Org. Davranış 5
BUS 624 Organizasyon Tasarımı 5
BUS 625 Liderlik Davranışı ve Motivasyon 5


Uluslararası Ticaret   
Zorunlu Dersler (20 Kredi)

BUS 651 Uluslararası İşletmeciliğe Giriş 5
BUS 652 Uluslararası Pazarlama 5
BUS 653 Çokuluslu İşletmelerde Finans Yön. 5
BUS 629 Uluslararası Kurumlarda Yön. Uyg. 5


Toplam Kalite Yönetimi
Zorunlu Dersler (20 Kredi)

TQM 630

Toplam Kalite Yönetiminin Kavramlar Felsefesi ve Yalın Üretim,

5
TQM 630

Problem Çözme Teknikleri ve İstatiksel Proses Kontrolü

5
TQM 630

Hata Önleme Yöntemleri, Çevrim
Sürecini Azaltma ve İş Standardizasyonu

5
TQM 630

Uygulamalı Takım Dinamikleri,
Çalışanların Yetkilendirilmesi ve Kültür Değişimi

5
Newport
Akademik Programlar
Ön Lisans Programı
Lisans Programları
Yüksek Lisans Programları
 
İşletme Bilimleri Yüksek Lisansı
İşletme Bilimleri Uzmanlık Yüksek Lisans
Davranış Bilimleri Yüksek Lisansı
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisansı


Ve şehrin yaşlılarından biri, "Bize iyilik ve kötülükten bahset." dedi. Ve o cevap verdi: "Yalnızca içinizdeki iyilikten bahsedebilirim, kötülükten değil. Çünkü kötülük, kendi açlık ve susuzluğu içinde azap çeken iyilikten başka ne olabilir ki? Gerçekten de iyilik, acıktığında en karanlık mağaralarda bile yiyecek arar ve susadığında kirli, durgun sulardan bile içer. Siz, kendinizle bir olduğunuzda iyisiniz; bununla birlikte, kendinizle bir olmadığınızda, kötü değilsiniz. Çünkü parçalanmış bir aile eşkiyaların ini değildir; sadece parçalanmış bir ailedir. Ve dümensiz bir gemi, tehlikeli adalar arasında amaçsızca dolaşır durur, ama dibe batmaz. Siz, kendinizden bir şeyler vermeye çabaladığınızda iyisiniz; Kendiniz için bir kazanç sağlamaya çalıştığınızda ise, kötü değilsiniz. Çünkü, bir şey kazanmak için uğraştığınızda, toprağa tutunan ve onun göğsünde beslenen bir kök gibisiniz. Doğaldır ki, meyve köke 'Benim gibi, olgun, dolgun ve bol bol veren ol..' demez. Çünkü, almak nasıl kök için bir ihtiyaçsa, meyve için de vermek bir gereksinimdir. Konuşurken tamamen uyanıksanız, iyisiniz. Ama, diliniz anlamsızca kekelerken uyukluyorsanız, kötü değilsiniz; Ve sürçen bir konuşma bile, zayıf bir dili güçlendirebilir. Amacınıza doğru sağlam ve cesur adımlarla ilerlediğinizde iyisiniz; Fakat oraya topallıyarak gittiğinizde de, kötü değilsiniz. Çünkü topallayanlarınız bile geri gitmez. Fakat güçlü ve hızlı olanlarınız, incelik gösterin ve topal birinin yanında asla topalllamayın. Halil CİBRAN, Ermiş Kitabından.
 
2013 © Newport University tasarım ve uygulama : CREALIVE