Newport University Newport University
NIU Online CampusNewport Adaylar???renci ??leriD?nem Bilgileri
NIU HAKKINDA   |   AKADEMİK PROGRAMLAR   |   KAYIT BİLGİLENDİRME   |   ETKİNLİKLER   |   ALBÜM   |   SORULAR   |   İLETİŞİM
 
Anasayfa Akademik Programlar Yüksek Lisans Programları:

Bilgisayar Mühendisliği

Uzaktan eğitim yoluyla verilen Davranış Bilimleri programında ; öğrencilere insan davranışlarını anlamayı, bunlara psikolojik, sosyolojik, eğitimsel ve felsefi açılardan bakmayı sağlamaya dönük bir eğitim veriliyor. Program, insan davranışlarının açık bir sistem olduğunu kabul eden, sürekli kendi dinamikleri içinde gelişen ve bilimsel olduğu kadar sosyo-kültürel, felsefik ve ekolojik değişimlere de cevap veren, çok boyutlu bir platform üzerine kurulu. Bu nedenle insan davranışı bilimleri, küresel bir yaklaşımla öğrenilmesi gereken bir program olarak öğrencilere sunuluyor. Ayrıca bu programla birey-aile,birey –çevre , birey-işyeri gibi alanlarda, katılımcının kendisi ve toplum arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesi hedefleniyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verilen  bu programla bireylerin mesleki ve bireysel  yaşamlarında kendi beklentilerine cevap verilmesi öngörülüyor. 

Uzaktan Eğitim yoluyla verilen Davranış Bilimleri, katılımcılara insan davranışlarını anlamalarını, bunlara psikolojik, sosyolojik, ve eğitsel açıdan bakmalarını sağlamak için hazırlanmış bir programdır. Program, insan davranışlarının açık bir sistem olduğunu kabul eden, sürekli kendi dinamikleri içinde gelişen ve bilimsel olduğu kadar sosyo kültürel, felsefik ve ekolojik değişimlere de cevap veren çok boyutlu bir platform üzerine kurulmuştur.Bu nedenle öğrenilmesi gereken bir program olarak hazırlanmıştır.

I. Kayıt İçin Ön Şart

- Davranış Bilimleri, psikoloji, psikolojik danışmanlık ya da eşdeğer bir programdan lisans derecesine sahip olmak

- Alan dışı bir bölümden lisans derecesi olan öğrenciler Yüksek Lisans hazırlık derslerini aldıktan sonra yüksek lisans programına başlayabilirler.

YÜKSEK LİSANS HAZIRLIK DERSLERİ:

  1- GE 143 Psikolojinin Temelleri
  2- GE 144 Sosyolojiye Giriş
  3- HB 405 Psikolojik Danışmanlığa Giriş
  4- HB 417 Gelişim Psikolojisi
  5- HB 425 İletişim Psikolojisi
  6- HB 406 Anormal Davranışlar
  7- HB 302 Bilimsel Araştırma Teori ve Pratiği
  8- PSY 706 Sosyal Psikoloji

II. Program İçin Gereklilikler

Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için 45 kredinin tamamlanması gerekmektedir. Zorunlu derslerin tamamı seçmeli derslerden ise 3 ders alınarak 45 kredi tamamlanır.Zorunlu Dersler
HB 503 KİŞİLİK GELİŞİMİ 5
HB 504 İNSANDA CİNSEL DAVRANIŞ 5
HB 506 ÇEVRE PSİKOLOJİSİ 5
HB 508 İŞLETMELERDE STRES 5
HB 509 DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 5
HB 599 MEZUNİYET TEZİ 5
Seçmeli Dersler
HB 600 PSİKOLOJİNİN TARİHİ VE SİSTEMLERİ 5
HB 601 YARATICI YÖNETİCİ 5
HB 603 KARŞILAŞTIRMALI KÜLTÜREL DEĞERLER 5
HB 606 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DÜNYA POLİTİKASI 5
HB 607 DÜNYADA KADIN 5
HB 609 İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 5
HB 610 YAŞLILIKTA İLİŞKİLER 5
HB 611 KÜLTÜRLER ARASI PSİKOLOJİ 5
HB 612 DİN PSİKOLOJİSİ 5
HB 614 KÜLTÜRLER ARASI DANIŞMANLIK 5
HB 615 ORGANİZE SUÇLAR 5
HB 616 KURUMSAL İLİŞKİLER 5
HB 694 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 5
HB 695 BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA VE SUNUM 5
Newport
Akademik Programlar
Ön Lisans Programı
Lisans Programları
Yüksek Lisans Programları
 
İşletme Bilimleri Yüksek Lisansı
İşletme Bilimleri Uzmanlık Yüksek Lisans
Davranış Bilimleri Yüksek Lisansı
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisansı


'Hiç kimse size, içinizdeki bilginin şafağında halen yarı uykuda olandan bir zerre fazlasını açıklayamaz. Öğrencileri arasinda medresenin gölgesinde yürüyen bir öğretmen, size bilgeliğini değil sadece inancını ve sevgisini verebilir. Eğer gerçek bir bilgeyse, bilgeliğinin evine davet etmek yerine, sizi kendi aklinizin eşiğine doğru yönlendirir. Halil CİBRAN
 
2013 © Newport University tasarım ve uygulama : CREALIVE