Newport University Newport University
NIU Online CampusNewport Adaylar???renci ??leriD?nem Bilgileri
NIU HAKKINDA   |   AKADEMİK PROGRAMLAR   |   KAYIT BİLGİLENDİRME   |   ETKİNLİKLER   |   ALBÜM   |   SORULAR   |   İLETİŞİM
 
Anasayfa Akademik Programlar Yüksek Lisans Programları:

Bilgisayar Bilimleri

Üniversite bünyesinde, uzaktan eğitim yoluyla verilen lisans ve lisansüstü düzeyinde bilgisayar bilimleri programları bulunuyor. Newport Üniversitesi, bilgisayar bilimleri konusunda geniş ve kapsamlı bir eğitim imkanı sunuyor. Bilgisayar bilimleri programının temel amaçları arasında, bilişim teknolojileri gelişimi için gereksinim duyulan iş gücünü yetiştirmek ve mezun olan katılımcılara günümüz küresel iş çevresinde profesyonel etkinlikler kazandırmak sayılabilir. Bu program iş hayatında başarılı olmayı, bilgilerini sürekli geliştirmeyi ve gerçek dünya değerleri çerçevesinde teknik ve uygulamalar öğrenmeyi arzulayan, kariyerlerinde ilerlemek isteyen yetişkinleri hedefliyor.

Bilgisayar Bilimleri programı, bireylerin beklentilerini karşılayacak modern eğitim modelleriyle sunuluyor. Dersler, bilgi teknolojisi alanında uzman olmak isteyen bir kişi için gerekli olan yazılım, donanım, mikroişlemciler ve lojik tasarım konularından seçiliyor.

Newport Üniversitesi, uzaktan eğitim yoluyla bilgisayar bilimleri programını hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde eğitim vererek bu konuda da uzman bireylerin yetişmesine fırsat sağlıyor

Programın temel amacı, bilişim teknolojilerinin gelişimi için gereksinim duyulan elemanlar yetiştirmek ve mezun olan katılımcılara günümüz küresel iş çevresinde profesyonel etkinlik kazandırmaktır. Bu program iş hayatında başarılı olmayı, bilgilerini sürekli geliştirmeyi ve gerçek dünya değerleri çerçevesinde teknik bilgileri ve uygulamaları öğrenmeyi arzulayan, kariyerlerinde ilerlemekte olan yetişkinleri hedeflemektedir.

Bireyin ilgisi ister genel bilgisayar bilimlerine ister kişisel olarak özel bir alana kaymış olsun; program hem kavramsal gelişim ve beceri kazanmayı öne çıkaracak, hem de modern eğitim yöntemleri kullanarak günümüz bilgisayar dünyasında katılımcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmıştır. Dersler, bilgi teknolojisi alanında uzman olmak isteyen bir kişi için gerekli olan yazılım, donanım, mikroişlemciler ve lojik tasarım konularından seçilmiştir.

I. Kayıt İçin Ön Şart

- Bilgisayar Elektronik vb alanlarda lisans diplomasına sahip olmak.

- Alan dışı  bir bölümden lisans derecesi olan öğrenciler Yüksek Lisans hazırlık derslerini aldıktan sonra yüksek lisans programına başlayabilirler

II. Program İçin Gereklilikler

Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için 45 kredinin tamamlanması gerekmektedir. Zorunlu derslerin tamamı seçmeli derslerden ise 5 ders alınarak 45 kredi tamamlanır.Zorunlu Dersler
CSE 571 İşletim Sistem Elemanları 5
CSE 573 Veri Yapıları 5
CSE 574 Bilgisayar Sistem Mimarisi 5
CSE 585 Bitirme Projesi 5
Seçmeli Dersler
CSE 570 Veri İletişimi 5
CSE 572 İleri İşletim Sistemleri 5
CSE 575 Uzman Sistemler 5
CSE 576 Programlama Dillerinin Yapısı 5
CSE 577 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 5
CSE 578 Sistem Programlama 5
CSE 579 İleri Programlama 5
Newport
Akademik Programlar
Ön Lisans Programı
Lisans Programları
Yüksek Lisans Programları
 
İşletme Bilimleri Yüksek Lisansı
İşletme Bilimleri Uzmanlık Yüksek Lisans
Davranış Bilimleri Yüksek Lisansı
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisansı


İyi bir ilk intiba yaratmak için asla ikinci bir şansınız olmayacaktır. David Swanson
 
2013 © Newport University tasarım ve uygulama : CREALIVE