Newport University Newport University
NIU Online CampusNewport Adaylar???renci ??leriD?nem Bilgileri
NIU HAKKINDA   |   AKADEMİK PROGRAMLAR   |   KAYIT BİLGİLENDİRME   |   ETKİNLİKLER   |   ALBÜM   |   SORULAR   |   İLETİŞİM
 
Anasayfa Akademik Programlar Lisans Programları:

Bilgisayar Mühendisliği

Öğrencilerin, hızla değişen küresel iş çevrelerinde başarılı olmalarına yönelik olarak geliştirilen İşletme Fakültesinde; firma yönetimi, pazarlama ve strateji geliştirme gibi kilit kavramları esas alan iş dünyasındaki gerçek olaylardan örneklerle (case study) desteklenen çağdaş bir eğitim imkanı sunuluyor. Bu program, iş dünyasında önemli kazanımlar sağlamak isteyen ve kariyerinde ilerlemekte olanları hedefliyor. Fakülte, hem kavramsal gelişim hem de eğitsel bir yöntem kullanarak, günümüz işletmesinde öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek programlarla bireyin ilgi alanına hitap edici bir eğitim sunuyor. 

Uzaktan Eğitim ile verilen İşletme lisansını özellikle, çeşitli üniversitelerin, işletme çatısı altındaki (Orta Kademe Yöneticilik, İşletmecilik  vb.) ön lisans programlarından mezun olmuş ve öğrenimlerini lisans düzeyine yükseltmek isteyen katılımcılar tercih ederken, profesyonel yönetici ve yönetici adaylarının tercihi MBA, Executive MBA ve işletme doktorası oluyor. 

İşletme bölümünün temel amacı; mezunlarımızın, günümüzün küresel iş çevresinde başarılı sağlamaktır. Program, bilgi ve profesyonellik düzeylerini gerçek iş dünyasından örneklerle, önemli akademik kazanımlar sağlayarak geliştirmek isteyen, kariyerinde ilerlemekte olan kişileri hedeflemektedir. Bireyin ilgi alanı ister genel işletme ve yönetim, ister özel bir konu olsun; kazanmayı öne çıkaracak hem de eğitsel bir yöntem kullanarak günümüz işletmesinde öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmış programlar önermektedir. Öğretim görevlilerimiz hem akademik hem de profesyonel açıdan katılımcıların öğrendiklerini çağdaş iş alanlarında uygulamalarına yardımcı olacak nitelikte ve bilgiye sahiptir.

 

I. Kayıt İçin Ön Şart
Lise veya dengi okul mezunu olmak

II. Program İçin Gereklilikler
Programın tamamlanması için katılımcının  180 kredilik ders alması gerekmektedir. Newport University genel yönetmeliğine göre 180 kredilik programın en az 45 kredilik kısımı ingilizce (10 kredi) Fen Bilimleri (5 kredi), Matematik (10 kredi), Beşeri Bilimler (10 kredi), Sosyal Bilimler (10 kredi) grubundaki derslerden oluşmalıdır. (Bkz. Ön lisans programı) Katılımcının daha önce başka üniversitelerden almış oldukları dersler, toplam kredilerden düşmektedir.  Zorunlu Dersler
BUS 401 İŞLETMEYE GİRİŞ 5
BUS 403 MUHASEBE PRENSİPLERİ 5
BUS 407 MAKROİKTİSAT 5
BUS 410 ORGANİZASYON VE YÖNETİM TEORİSİ 5
BUS 411 PAZARLAMA PRENSİPLERİ 5
BUS 416 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 5
BUS 418 YÖNETİM İLKELERİ 5
BUS 499 BİTİRME TEZİ 10
Seçmeli Dersler
BUS 400 İŞLETME YÖNETİMİ 5
BUS 402 İNSAN KAYNAKLARI 5
BUS 404 İŞ HUKUKU 5
BUS 405 İŞLETMEDE BİLGİSAYAR METODLARI 5
BUS 406 MİKROİKTİSAT 5
BUS 408 İŞLETME FİNANSI 5
BUS 409 İŞLETME İÇİN DAVRANIŞ BİLİMLERİ 5
BUS 412 ARAŞTIRMA VE SAYISAL TEKNİKLER 5
BUS 413 İŞLETMELERDE ETİK VE SOSYAL KONULAR 5
BUS 414 KURUMSAL GELİŞİM 5
BUS 420 FİNANSAL MUHASEBE 5
BUS 422 ULUSLARARASI PAZARLAMA 5
BUS 423 İŞLETMELERDE KARAR VERME 5
BUS 424 GİRİŞİMCİLİK 5
BUS 426 REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER 5
BUS 428 YÖNETİM MUHASEBESİ 5
BUS 429 FİNANSAL YÖNETİM 5
BUS 430 MALİYET MUHASEBESİ 5
BUS 431 SATIN ALMA VE TEDARİK YÖNETİMİ 5
BUS 433 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 5
BUS 494 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 5
BUS 495 BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA VE SUNUM 5

Newport
Akademik Programlar
Ön Lisans Programı
Lisans Programları
İşletme Bilimleri
Davranış Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri
Yüksek Lisans Programları
   
Ücret ve Ödeme Şekilleri
  Uzaktan Eğitimdeki tüm programlarımızın ücret ve ödeme şekilleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayınız.


Ve şehrin yaşlılarından biri, "Bize iyilik ve kötülükten bahset." dedi. Ve o cevap verdi: "Yalnızca içinizdeki iyilikten bahsedebilirim, kötülükten değil. Çünkü kötülük, kendi açlık ve susuzluğu içinde azap çeken iyilikten başka ne olabilir ki? Gerçekten de iyilik, acıktığında en karanlık mağaralarda bile yiyecek arar ve susadığında kirli, durgun sulardan bile içer. Siz, kendinizle bir olduğunuzda iyisiniz; bununla birlikte, kendinizle bir olmadığınızda, kötü değilsiniz. Çünkü parçalanmış bir aile eşkiyaların ini değildir; sadece parçalanmış bir ailedir. Ve dümensiz bir gemi, tehlikeli adalar arasında amaçsızca dolaşır durur, ama dibe batmaz. Siz, kendinizden bir şeyler vermeye çabaladığınızda iyisiniz; Kendiniz için bir kazanç sağlamaya çalıştığınızda ise, kötü değilsiniz. Çünkü, bir şey kazanmak için uğraştığınızda, toprağa tutunan ve onun göğsünde beslenen bir kök gibisiniz. Doğaldır ki, meyve köke 'Benim gibi, olgun, dolgun ve bol bol veren ol..' demez. Çünkü, almak nasıl kök için bir ihtiyaçsa, meyve için de vermek bir gereksinimdir. Konuşurken tamamen uyanıksanız, iyisiniz. Ama, diliniz anlamsızca kekelerken uyukluyorsanız, kötü değilsiniz; Ve sürçen bir konuşma bile, zayıf bir dili güçlendirebilir. Amacınıza doğru sağlam ve cesur adımlarla ilerlediğinizde iyisiniz; Fakat oraya topallıyarak gittiğinizde de, kötü değilsiniz. Çünkü topallayanlarınız bile geri gitmez. Fakat güçlü ve hızlı olanlarınız, incelik gösterin ve topal birinin yanında asla topalllamayın. Halil CİBRAN, Ermiş Kitabından.
 
2013 © Newport University tasarım ve uygulama : CREALIVE