Newport University Newport University
NIU Online CampusNewport Adaylar???renci ??leriD?nem Bilgileri
NIU HAKKINDA   |   AKADEMİK PROGRAMLAR   |   KAYIT BİLGİLENDİRME   |   ETKİNLİKLER   |   ALBÜM   |   SORULAR   |   İLETİŞİM
 
Anasayfa Akademik Programlar Lisans Programları:

Bilgisayar Bilimleri

Üniversite bünyesinde, uzaktan eğitim yoluyla verilen lisans ve lisansüstü düzeyinde bilgisayar bilimleri programları bulunuyor. Newport International Üniversitesi, bilgisayar bilimleri konusunda geniş ve kapsamlı bir eğitim imkanı sunuyor. Bilgisayar bilimleri programının temel amaçları arasında, bilişim teknolojileri gelişimi için gereksinim duyulan mühendisleri yetiştirmek ve mezun olan katılımcılara günümüz küresel iş çevresinde profesyonel etkinlikler kazandırmak sayılabilir. Bu program iş hayatında başarılı olmayı, bilgilerini sürekli geliştirmeyi ve gerçek dünya değerleri çerçevesinde teknik ve uygulamalar öğrenmeyi arzulayan, kariyerlerinde ilerlemek isteyen yetişkinleri hedefliyor.

Bilgisayar Bilimleri programı, bireylerin beklentilerini karşılayacak modern eğitim modelleriyle sunuluyor. Dersler, bilgi teknolojisi alanında uzman olmak isteyen bir kişi için gerekli olan yazılım, donanım, mikroişlemciler ve lojik tasarım konularından seçiliyor.

Newport Üniversitesi, bilgisayar bilimleri programını hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde eğitim vererek bu konuda da uzman bireylerin yetişmesine fırsat sağlıyor

Programın temel amacı, bilişim teknolojilerinin gelişimi için gereksinim duyulan iş gücünü yetiştirmek ve mezun olan katılımcılara günümüz küresel iş çevresinde profesyonel etkinlik kazandırmaktır. Bu program iş hayatında başarılı olmayı, bilgilerini sürekli geliştirmeyi ve gerçek dünya değerleri çerçevesinde teknik bilgileri ve uygulamaları öğrenmeyi arzulayan, kariyerlerinde ilerlemekte olan yetişkinleri hedeflemektedir.

Bireyin ilgisi ister genel bilgisayar bilimlerine ister kişisel olarak özel bir alana kaymış olsun; program hem kavramsal gelişim ve beceri kazanmayı öne çıkaracak, hem de modern eğitim yöntemleri kullanarak günümüz bilgisayar dünyasında katılımcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmıştır. Dersler, bilgi teknolojisi alanında uzman olmak isteyen bir kişi için gerekli olan yazılım, donanım, mikroişlemciler ve lojik tasarım konularından seçilmiştir. Uzaktan eğitim ile verilen program profesyonel açıdan katılımcıların yeni bilgilerini çağdaş bilgisayar dünyasındaki alanlara uygulamalarına yardım etmek için gerekli niteliğe sahiptir.

I. Kayıt İçin Ön Şart
Lise veya dengi okul mezunu olmak

II. Program İçin Gereklilikler
Programın tamamlanması için katılımının 180 kredilik ders alması gerekmektedir. Newport University genel yönetmeliğine göre 180 .kredilik programın en az 45 kredilik kısmı Ingilizce (10 kredi) Fen Bilimleri (5 kredi), Matematik (10 kredi), Beşeri Bilimler (10 kredi), Sosyal Bilimler (10 kredi) grubundaki derslerden oluşmalıdır. (Bkz. On lisans programı) Katılımının daha önce başka üniversitelerden almış oldukları dersler, toplam kredilerden düşmektedir.Zorunlu Dersler
CSE 303 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I 5
CSE 304 BİLGİSAYAR LABORATUVARI I 5
CSE 305 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 5
CSE 306 SİSTEM ÇÖZÜMLEME 5
CSE 307 TEMEL ELEKTRONİK 5
CSE 308 SAYISAL TASARIM 5
CSE 310 OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ 5
CSE 312 MİKROİŞLEMCİLER 5
CSE 314 İŞLETİM SİSTEMLERİ 5
CSE 315 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 5
CSE 316 PROJE 5
CSE 573 VERİ YAPILARI 5
CSE 578 SİSTEM PROGRAMLAMA 5
GEE 102 MATEMATİK I (DİFERANSİYEL) 5
GEE 103 MATEMATİK II (ENTEGRASYON) 5
GEE 104 MATEMATİK III (SERİLER) 5
GEE 106 FİZİK II 5
GEE 110 ALGORİTMA 5
Seçmeli Dersler
CSE 372 YAPISAL PROGRAMLAMA VE TASARIM 5
CSE 373 BİLGİSAYAR DONANIM VE ORGANİZASYONU 5
CSE 374 İSTATİSTİK VE OLASILIK 5
CSE 375 AYRIK MATEMATİK 5
CSE 380 BİLGİSAYAR AĞLARI 5
CSE 385 NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 5
CSE 390 AĞ GÜVENLİĞİ 5
CSE 401 KARAR VERME TEKNİKLERİ 5
CSE 402 MODELLEME 5
CSE 403 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 5
CSE 404 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 5
CSE 572 İLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ 5
CSE 577 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 5
CSE 579 İLERİ PROGRAMLAMA 5
CSE 580 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II 5
CSE 581 BİLGİSAYAR LABORATUVARI II 5
CSE 582 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA III 5
CSE 583 BİLGİSAYAR LABORATUVARI III 5

Newport
Akademik Programlar
Ön Lisans Programı
Lisans Programları
İşletme Bilimleri
Davranış Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri
Yüksek Lisans Programları
   
Ücret ve Ödeme Şekilleri
  Uzaktan Eğitimdeki tüm programlarımızın ücret ve ödeme şekilleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayınız.


Okullar her yerde öğrenmenin yalnızca bir doğru yolu olduğu ve bunun herkes için aynı yol olduğu varsayımından hareketle düzenlenir. Ancak okulun öğrettiği biçimde öğrenmeye zorlanmak, farklı şekilde öğrenen öğrenciler için cehennem azabıdır. Peter F. DRUCKER
 
2013 © Newport University tasarım ve uygulama : CREALIVE